HIM søker ny MILJØRÅDGIVER

Hovedoppgaver for stillingen: Lede og koordinere HMS, IK og kvalitetsarbeid i HIM Arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid Oppfølging av avfalls- og miljøfaglige myndighetskrav Arbeid med miljødokumentasjon og- rapportering Ansvar for internrevisjoner og av eksterne samarbeidspartnere Utarbeide og vedlikeholde systemer og prosedyrer innen HMS-området Videreutvikling av miljøparkene i HIM inkl. oppfølging av tillatelser/ miljøkrav fra Fylkesmannen, Mattilsynet … Fortsett å lese HIM søker ny MILJØRÅDGIVER

Les mer

Hvordan planlegge for mindre avfall?

Norwegian Green Building Council (NGBC) NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringsverktøy for bygg. Last ned deres veileder … Fortsett å lese Hvordan planlegge for mindre avfall?

Les mer

HIM Næring på Facebook

Henteordninger

HIM kan tilby henting av avfall hos offentlige aktører og private bedrifter i alle HIM-kommunene og

Rådgiving

Him kan tilby veiledning innen systematisk arbeid med konkrete miljøtiltak i hverdagen på din arbe

§ Lover og linker

Lovens formål er å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, red

Næringsavfall

Produkter som er merket med faresymbol blir klassifisert som farlig avfall, og må håndteres derett

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/HIM