Næringsavfall

Produkter som er merket med faresymbol blir klassifisert som farlig avfall, og må håndteres deretter når de kastes.
Slikt avfall må ikke kastes sammen med øvrig avfall. Private kan levere dette gratis til HIM sine bemannede mottak på Årabrot, Toraneset og i Etne.
Ordningen med gratis levering gjelder ikke eternitt/asbest og trykkimpregnert trevirke, der tar vi betalt for håndteringen av avfallet.

Dersom du er usikker på om det du skal kaste innholder farlige stoffer kan du også gå inn å lese mere på Er det farlig ?

Farlig avfall kan være:
-Spillolje, drivstoff og fyringsolje
-Olje- og fettavfall
-Syrer, baser og kjemikalier
-Maling, lim, lakk og løsemidler,sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer ekspansjonsskum.
-Spraybokser
-Batterier
-Rengjøringsmidler
-Bekjempningsmidler (plantevernmidler)
-Glassruter: Kan inneholde klorparafiner og PCB
-Eternitt og asbest.(Kunde må pakke dette på en pall, se video)

Vi har faste henteordninger for papir, plast, mat, glass/metall og restavfall.
Vi har næringsruter som renoverer ukentlig, hver 2. uke, hver 3.uke og hver 4.uke. I Haugesund sentrum er det også muligheter for henting av avfall flere ganger i uken.

Beholderne til de ulike avfallstypene er på 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter. Det kan også tilbys stålcontainer for langtidsleie, forbeholdt aktører og bedrifter i distriktene.

Vi tilbyr også henteordninger for Risiko og problemavfall og Farlig avfall.
Kontaktperson for dette er: Hans Almeland, mobil 970 52 125 el. hans.almeland@him.as og les mer her: Risiko og problemavfall

Alle våre beholdere kan fås med lås, dersom det er ønskelig.

For avtale eller mer informasjon, ta kontakt med HIMs næringsavdeling
på tlf. 52 76 50 60 eller bruk skjemaet for andre henvendelser.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no