Rådgiving

Miljøbevisste bedrifter blir fremtidsvinnere

Him kan tilby veiledning innen systematisk arbeid med konkrete miljøtiltak i hverdagen på din arbeidsplass. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.

For oss i HIM er det viktig å kunne bidra med kunnskap som gjør vår hverdag blir «grønnere» og mer miljøvennlig. Det er en viss forventning i samfunnet i dag om at man skal være miljøbevisst i arbeidslivet og gjerne se det i sammenheng med HMS arbeidet internt. HIM er selv miljøfyrtårnsertifisert og jobber systematisk med forbedringsarbeid innen dette.

For mer info om hvordan din bedrift kan bli en mer miljøbevisste, kan du kontakte vår næringsavdeling, tlf.:  52 76 50 60 eller send oss en mail til naring@him.as

Miljøfyrtårn logo

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no