Henteordninger

Henteordninger > Emballasje av glass og metall

Emballasje av glass og metall

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige! Det er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

Vi i HIM Næring kjører en fast rute hver tirsdag i Haugesund og omegn for renovering av glass og metallemballasje. Nytt av året er at vi kan tilby henteordninger for emballasje av glass og metall også i Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne. Hentefrekvens hver 4 uke eller hver 8 uke.  Våre kunder er bedrifter genetrelt, hotell og restauranter, barnehager og skoler, samt andre som har mye av denne type emballasje. Vi henter gjerne hos deg også, velg mellom 360 liter og 660 liters beholder

 

Lavere energikostnader

Bruk av resirkulert råstoff fører til mindre bruk av ressurser og energi. Ved å for eksempel bruke resirkulert aluminium, bruker man bare 5% av energien man ville brukt for å lage nytt aluminium.

Økt matsikkerhet

Noen typer matemballasje kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Glass er et iert materiale, det betyr null migrasjon fra emballasjen til innholdet. Konserveringsegenskapene ved glassemballasje gjør også at man kan ha mindre konserveringsmidler i produktene og gi renere mat til folket. Det er ingen tilfeldighet at barnemat er på glass!

Bedre omdømme

Gjenvinning letter presset på jordas begrensede ressurser, og sørger for bedre utnyttelse av ressursene som er i omløp. Bruker du emballasje som kan materialgjenvinnes, blir du en bidragsyter til bærekraft også i øvrig industri. For mange bedrifter er resirkulert emballasje en enkel måte å få et mer bærekraftig omdømme på – gjennom et tydelig og håndfast bevis for miljøansvar.

Vi i HIM Næring kjører en fast rute hver tirsdag i Haugesund og omegn for renovering av glass og metallemballasje.
Våre kunder er borettslag, hotell og restauranter, barnehager og skoler, samt andre som har mye av denne type emballasje. Vi henter gjerne hos deg også, velg mellom 360 liter og 660 liters beholder.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no