Henteordninger

Vi i HIM kompostere vårt innsamlede matavfall, også omtalt som våtorganisk. Det kastes svært mye mat i Norge. Hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne vært spist. Matavfall som kildesorteres blir til næringsrik kompostjord og som igjen blir brukt her på Haugalandet.
Men det viktigste miljøtiltaket du kan gjøre, er å ta ansvar for å redusere matsvinnet.

 • Matrester generelt
 • Skrell av ulike slag
 • Skrotter/»skronter»
 • Kaffegrut m/filter
 • Teposer
 • Eggeskall, nøtteskall, rekeskall osv.
 • Tilgriset husholdningspapir og servietter
 • Bein

Man dette skal du ikke kaste i matavfallet

 • Bleier
 • Avskårne blomster
 • Potteplanter
 • Hageavfall
 • Grus, sand, jord
 • Kattesand
 • Tobakk / Snus

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no