Henteordninger

Henteordninger > Papp- og papir

Papp- og papir

Hvorfor bør papir/papp bli gjenvunnet?

Gir en stor miljøgevinst
V
ed bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt.

Sparer energi
hvis man sammenligner energiforbruket ved produksjon av papir fra returfiber med forbruket fra nytt trevirke, er energiforbruket ved bruk av returpapir i underkant av 40% av energiforbruket ved bruk av fersk virke. Vi sparer 14 trær per tonn gjenvunnet papir.

Hva skal og bør sorteres:

  • Blandet papir fra din bedrift
  • Blandet papp og papiremballasje

Beholderen skal ikke inneholde:

  • Plast
  • Metall (binderser, stifter mm.)
  • Glass
  • Tekstiler
  • Treverk
  • Annet avfall

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no