Henteordninger

Henteordninger > Restavfall

Restavfall

Restavfall skal inneholde ordinært blandet avfall som ikke kan utsorteres og eller gjenvinnes.

 

Vi gjør våre kunder oppmerksom på at restavfallet ikke skal inneholde:

 • Byggavfall og gips
 • Bildekk på felg
 • Flytende avfall
 • EE-avfall
 • Eksplosiver/patroner
 • Farlig avfall
 • Jord, sand, stein, grus, isolasjon, dekk og hageavfall
 • Medisinsk eller patologisk avfall
 • Radioaktive stoffer
 • Risiko- og smittefarlig avfall
 • Våtorganisk, «kjøkken og matavfall»

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no