Næringsavfall

Næringsavfall > Avfallsdeklarere farlig avfall

Avfallsdeklarere farlig avfall

Farlig avfall er svært skadelig for miljøet. Det er derfor viktig å sortere ut det farlige avfallet for å sikre riktig etterbehandling. Miljødirektoratet stiller krav til alle virksomheter om elektronisk deklarering av farlig avfall fra 1. mai 2016.Det skal da gis tilstrekkelig med opplysninger om avfallet, ved ifarligavfall_cmyknnlevering, slik at vi som mottar avfallet kan behandle det på riktig måte.

Hva skal deklareres?

AvfallsdeklareringsskjemaAvfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Avfall som verken er farlig eller radioaktivt, smittefarlig avfall,
ordinært avfall, kasserte eksplosiver skal ikke registreres i denne databasen. Fra 1. mai 2016 skal alle som produserer og behandler farlig avfall deklarere det elektronisk på Avfallsdeklarering.  Det betyr at man ikke lenger kan bruke papirskjemaer for manuell deklarering av farlig avfall.

Ny elektronisk nasjonal deklarering inn mot Miljødirektoratet 

Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Bedrifter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak:

  • Avfallet skal deklareres før man ankommer mottak for levering.
  • Deklarasjonen skal følge transporten hele veien til det er destruert.
  • Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert.
  • Avfallsmottakeren har plikt til å sende deklarasjonsskjema videre til myndighetene.

Avfallsmottak kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter. Før dette kan gjøres,
må avfallsprodusenten tildele avfallsmottaket en fullmakt slik at vi kan deklarere på vegen av avfallsprodusenten. Avfallsmottak kan også be om fullmakt fra produsenten.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no