Næringsavfall

Næringsavfall > Isolasjonsmateriale

Isolasjonsmateriale

Enkelte isolasjonsmaterialer produsert før 2004 kan inneholde miljøskadelige bromerte flammehemmere. Dette gjelder først og fremst rørisolasjon av cellegummi (Arma ex, Glava ex» m. .), men også fargete isolasjonsplater (XPS-plater) og tunnelisolasjonsplater (PE-plater).

Isolasjon fra bygg og anlegg kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Eldre isolasjon kan også være blåst med miljøskadelige gasser som KFK og HKFK. Når isolasjonen kasseres blir den farlig avfall og må behandles forsvarlig.

 

Hva skal du gjøre?

  • Sortere ut og legge i plastsekker eller i egen container
  • Lever avfallet som farlig avfall og kan kun leveres til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.
  • Avfallet må deklareres elektronisk: Avfallsdeklarering

Mulige miljøfarlige stoffer?

  • Bromerte flammehemmere
  • Antimon
  • KFK- / HKFK-gasser

Hva er normalt ikke farlig avfall

  • Cellegummiisolasjon produsert etter 2004 (byggeeller rehabiliteringsår).
  • XPS-plater produsert etter 2004. Hvite isolasjonsplater (isopor) brukt i eller i forbindelse med bygninger.Cellegummiisolasjon har gjerne svart eller grå farge, men kan også være malt. XPS-platene har farger som lyseblå, rosa, lysegrønn, lysoransje. Ved riving må XPS-platene håndteres slik at de forblir mest mulig hele.

TIPS! Hvis du har svært mye XPS- eller PE-plater så kan det lønne seg å være sikker på at platene faktisk inneholder miljøfarlige stffer. Ta da ut en materialprøve og send inn for kjemisk analyse i laboratorium for bromerte flammehemmere, KFK-gasser og HKFK-gasser.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no