Næringsavfall

Næringsavfall > Mur og betong

Mur og betong

Mur og betong kan være farlig avfall dersom det er malt, pusset eller avrettet med miljøfarlig maling og/eller miljøfarlig puss/avrettingsmasse.

Dette gjelder særlig malt eller avrettet/pusset mur eller betong fra før 1975.

Hva du skal gjøre:

  • Finn ut hvilken bygning det kommer fra og om det er laget en «miljøsaneringsbeskrivelse» for bygningen.
  • I miljøsaneringsbeskrivelsen skal det stå om murpuss og/eller betong er farlig avfall eller ikke.
  • Hvis det ikke er utarbeidet et slikt dokument, så må du (dersom du har malt mur eller betong fra før 1975) få undersøkt om ma- lingen, puss eller avretningslaget inneholder høy konsentrasjon av miljøgifter.
  • Den som vil nyttiggjøre betongavfall må sørge for at bruken ikke er i strid med forurensingsforbudet, jf. Forurensningsloven § 7.Mulige miljøfarlige stoffer:
  • PCB
  • TungmetallerHva er normalt ikke farlig avfall:
  • Betong/tegl som IKKE er malt, avrettet eller pusset
  • Betong/tegl som IKKE er forurenset med olje
  • Betong/tegl/murpuss fra etter 1975

På betongen kan det «henge» FUGEMASSER. Slike fugemasser inneholder ofte miljøfarlige stffer som PCB, klorpara ner, ftalater, bly, asbest og/eller PAH. Fugemasser skal derfor sorteres ut og leveres inn som farlig avfall med PCB (hvis ikke annet miljøfarlig sto kan bevises).

MURPUSS på betong – eller teglvegger og AVRETTINGSMASSE på betonggulv fra perioden 1960 – 1975 kan inneholde høye konsentrasjoner av det miljøfarlige stoffet PCB.

Avfallsklassifisering og faremerking: Avfall med PCB 7210 *17 09 02 *17 09 03

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no