Næringsavfall

Grønt trykkimpregnert treverk er farlig avfall (CCA-impregnert). Brunsvart treverk (jernbanesviller og telefonstolper mm.) er farlig avfall.

Farlig avfall – Trevirke

Hva skal du gjøre?

Trykkimpregnert (grønt) og kreosotholdig (brunsort) treverk skal sorteres ut og leveres som farlig avfall. Baderomspanel med marmorimitert overflate skal sorteres ut og leveres som farlig avfall. Trykkimpregnert treverk (CCA-impr.) finnes vanligvis i utsatte bygningsdeler som

 • Terrasser og utvendige trapper
 • Vindskier og hjørnekasser
 • Sløyfer og lekter på tak
 • Lekter bak fasadeplater

Mulige miljøfarlige stoffer

 • Krom-kobber-arsen (CCA)
 • Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) i kreosot
 • Pentaklorfenol (baderomspanel fra perioden 1967 – 1992)

Hva er normalt ikke farlig avfall?

 • Ubehandlet treverk
 • Malt og beiset uimpregnert (lyst) treverk
 • Nytt trykkimpregnert treverk produsert etter 2003
 • Baderomspanel produsert etter 1992

Ved å se på undersiden eller på den umalte siden av planken, er det lett å se trefargen. Grønn farge er farlig avfall.
Avfallsklassifisering og faremerking, vinduer:

Avfallstype     Avf. stoffnr.     EAL-kode
CCA                       7098           *17 02 04
Kreosot                7154             *17 02 04
Pentaklorfenol    7151            *17 02 04

Kilde: www.byggemiljo.no

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no