Rådgiving

Rådgiving > Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Når du miljøfyrtårn-sertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

For å ta et miljøansvar i din bedrift

Ved å miljøfyrtårn-sertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

Gå foran – Vis at dagens og fremtidens miljøløsninger er bærekraftige

Ved å miljøfyrtårn-sertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt deres miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi.

Driv smart virksomhetsstyring

Når du miljøfyrtårn-sertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Sett konkrete miljømål i din bedrift som skaper resultater

Alle miljøfyrtårn- sertifiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan du
innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser og for internkontrollen

Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering,
godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.

Redusér virksomhetens sykefravær

En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS.
Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet.
Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

HIM er en miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no