Invitasjon til kurs om PCB og PCB-ruter og sortering av vinduer.

Ruteretur arrangerer gratis kurs for kunder og ansatte på avfallsmottak/ regionale mottak. På kurset vil deltakerne lære om PCB og PCB-ruter med særlig fokus på sortering. Kursets varighet er fire timer og inkluderer lunsj. Alle deltakere får kursbevis. Program: Kurs i håndtering av PCB-ruter og  meld deg på her: Ruteretur
Sted: HIM, Toraneset Miljøpark 
Dato og kl.: 27. februar kl. 10-14.
Påmeldingsfrist 13. februar.

 

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no